Advokátní kancelář Schűller

Jsme zavedená advokátní kancelář, zaměřená na poskytování právního poradenství fyzickým osobám, malým a středním podnikatelům, i právnickým osobám.

Právní služby poskytujeme v sídle kanceláře v Čáslavi a pobočce Praha 1, ul. Kaprova 40/12.

Poskytujeme právní služby v celé šíři právních oborů, zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, trestního práva, rodinného práva, správního práva, práva duševního vlastnictví, exekučního práva, pracovního práva, insolvenčního práva a práva procesního.

Svým klientům poskytujeme komplexní právní služby, které doplňujeme úzkou spoluprací s notáři, exekutory, soudními znalci, daňovými poradci a auditory. Právní služby poskytujeme v českém a německém jazyce a po celém území České republiky.

Na činnosti kanceláře se podílí advokáti JUDr. Jiří Schűller, Mgr. Miroslav Schűller, Mgr. Alena Stehlíková, Mgr. Marie Ivičič Kotlářová.

Právní služby, které nabízíme

  • Občanské, obchodní a pracovní právo
  • Smluvní vztahy, převody nemovitostí
  • Rozvody a vypořádání SJM
  • Obhajoba v trestních věcech, přestupky
  • Vymáhání pohledávek soudní cestou